Tipy na výlety

Toulovcovy Maštale

 • 15 km od Litomyšle i Poličky, cyklotrasa č. 4021

Toulovcovy Maštale jsou chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083,6 ha nacházející se mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí a postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal a kaňonů bizardních tvarů. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svojí družinou. Proto se také užívá název Toulovcovy maštale. Nejatraktivnějšími útvary jsou: Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl. Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek.

Hrad Košumberk

 • 25 km od Litomyšle, 2,5 hod. na kole

Hrad Košumberk se nachází na skále nad údolím Novohradky. Byl postavený okolo r. 1300. Po požáru r. 1573 byl renesančně opraven rodinou Slavatů z Chlumu a Košumberka, která hrad vlastnila. Po 30. leté válce, když rodina Slavatů zchudla, prodala zámek do vlastnictví hradeckých Jezuitů. Posledními vlastníky byla rodina Thurn - Taxis. Nyní je zřícenina přístupná a v budově purkrabství je otevřeno muzeum se sbírkami, které souvisí s hradem a Hamsovou léčebnou v Luži.

Zámek Nové Hrady

 • 15 km od Litomyšle, 1 hod. na kole, cyklotrasa č. 4021

Hrad postaven Z. Kostkou z Postupic v pol. 15 stol. na návrší zvaném Starý zámek. Z kruhového hradu se dochovala jen část hradby, kus zdi a terénní valy. Celé návrší bylo upraveno v park. R. 1767 byla na jižní straně vybudována křížová cesta. Nový zámek stavěl v letech 1774 - 1777 Jan Antonín Harbuval - Chamaré. K stavbě bylo použito materiálu ze starého hradu. R. 1804 byl dokončen celý rokokový zámecký areál, který se v původní podobě dochoval dodnes (české Versailles). V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo dne 16. června 2001. Na nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderií ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel špýchar a rokokový altánek, ve výstavbě je druhé nádvoří zámku, zahradní domek a zámecký penzion.

Web: www.nove-hrady.cz

Růžový palouček

 • 7 km od Litomyšle, cyklotrasa č. 4021

Památné místo u obce Morašice (asi 340 m2 velký čtvercový pozemek), s porostem zvláštního druhu stepní růže Rosa gallica. K pozemku se váže řada pověstí, např. loučení pobělohorských exulantů s vlastí. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského.

Nedošínský háj

 • 3 km od Litomyšle, cyklotrasa č. 4021

Státní přírodní rezervace o rozloze 30,70 ha zřízená pro ochranu dubohabrového lesa. S přilehlými rybníky tvoří významnou ornitologickou lokalitu. Původně panská obora Vratička, počátkem 19. století upravená na romantický park s četnými pavilony a temply. Do r. 1856 dějiště studentských majálesů (podklad pro Jiráskovu novelu Filozofská historie). Nyní zbyla jen kamenná kaplička sv. Antonína nad pramenem. Hájem prochází naučná stezka s 9 zastávkami.

Naučná stezka Velký Košíř

 • 2,5 km od Litomyšle, cyklotrasa č. 4021

Naučná stezka vede okolo rybníka Velký Košíř u Litomyšle. Jeden z nejstarších východočeských rybníků a jeho okolí je významnou ornitologickou lokalitou. Bylo zde pozorováno 179 druhů ptáků, 72 trvale hnízdících. Má čtyři zastávky s informačními panely. Informační panely nás seznámí s místní faunou a flórou. Mnohé druhy jsou v Česku už vzácností. Pozorný divák spatří například chřástala malého, chřástala kropenatého, bukače velkého nebo poláka malého. Z pěvců u rybníka hnízdí slavík modráček nebo cvrčilka slavíková. Významnými zástupci rybníka jsou také obojživelníci, skokan hnědý, skokan zelený, rosnička zelená, čolek obecný, kuňka obecná a blatnice skvrnitá. K večeru rovněž vylétají netopýři, rezavý, vodní a vousatý. Stezka navazuje na již letitou trasu v Nedošínském háji.

Kozlov

 • 9 km od Litomyšle, 45 min. na kole

Víska Kozlov je spojená s dílem malíře Maxe Švabinského (1873 - 1962), který zde pobýval před 1. světovou válkou v chaloupce rodiny Vejrychovy. V jejím západním dřevěném štítě je originální malba - dva prosebníci a sv. Václav v rostliném ornamentu. V chalupě se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce.

Kozlovský kopec má nadmořskou výšku 601 m.n.m. Roku 1933 na něm byla postavena chata M. Švabinského, dnes penzion s možností občerstvení. 100 m od chaty je typizovaná telekomunikačně-vyhlídková věž.

Naučná stezka na Černé hoře

 • 1 km, na kole 10 min.

V nedávné době byly v městském lese na Černé hoře zpevněny cesty o délce zhruba 5 km a byla zde vyznačena přírodovědná stezka s informačními tabulemi. Terén mohou pro svou rekreaci plně využít chodci, běžci i cyklisté.

Hrad Svojanov

 • 16 km od Poličky, cyklotrasa č. 4019

Hrad založený Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1265 k ochraně Trstenické stezky. Dnešní podoba je dílem empírové přestavby po požáru r. 1842 (starý palác již nebyl obnoven). Od roku 1993 se zde koná Svojanovské kulturní léto a Loutkářská pouť, hrad je přístupný, včetně stálé expozice keramiky Jana Kutálka.

Lukasova zpívající lípa

 • 11 km od Poličky, 60 min. na kole

Lípa stará více než 700 let - nejstarší lípa v ČR, v jejím vykotlaném kmeni si údajně starý hluchý písmák opisoval a prozpěvoval žalmy.

Bystré u Poličky

 • 13 km od Poličky, 60 min. na kole, cyklotrasa č. 4019

Na město bylo povýšeno Karlem IV. v roce 1368, procházela zde jedna z větví Trstenické stezky, nachází se zde barokní radnice, kostel a fara, roubené chalupy - zpřístupněna je Brtounova chaloupka, renesanční zámek s parkem anglického typu - dnes ústav sociální péče pro mládež.

Jimramov

 • 11 km od Poličky, cyklotrasa č. 4025

Historické městečko založené r. 1235, r. 1643 vypáleno Švédy, po vydání tolerančního patentu bylo střediskem evangelíků, renesanční zámek z r. 1586, původně gotický kostel barokně přestavěný, rodný dům spisovatelů bratří Mrštíků a spisovatele Jana Karafiáta, autora Broučků.

Chcete dostávat e-mailem informace o naších akcích?


Odesláním této zprávy souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro účely vzájemné komunikace a marketingových sdělení. Svěřené údaje budeme pečlivě střežit dle Zákona č. 480/2004 Sb. a slibujeme Vám, že je nikdy nebudeme sdílet se třetími stranami.


Tento web ukládá a používá cookies, pokračováním v prohlížení berete na vědomí, že souhlasíte s používáním.