Festivaly

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice (založen 1949) a současně největším festivalem klasické hudby pod "širým nebem", konaným v naší zemi. Koná se každoročně na přelomu června a července přímo v místě narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany - na litomyšlském zámku. Rozmanitá dramaturgie, zahrnující kromě děl operních také koncerty, oratoria a hudebně-inscenační projekty, každoročně přivádí do hledišť na třináct tisíc návštěvníků, okouzlených vynikající akustikou II. nádvoří a neopakovatelnou atmosférou zahradního amfiteátru.

Festival pořádá Město Litomyšl prostřednictvím jím zřízené obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury České republiky a Státním památkovým ústavem Pardubice.

Web: www.smetanovalitomysl.cz

Mladá Smetanova Litomyšl

Hudební mládež ČR pořádá festival klasické i soudobé vážné hudby mladých interpretů pro mladé publikum. Členství není podmínkou k účasti.

Program je situován téměř do všech dostupných koncertních i divadelních prostor ve městě - Smetanův dům, zámek, kostel, zámecký pivovar, klášterní zahrady a další.

Tradičním vrcholem festivalu je vždy Jiřinkový ples.

Web: www.hudebnimladez.cz

Mezinárodní houslové kurzy

O prázdninách se v Litomyšli pravidelně shledáváte s kurzy profesora Milana Vítka. Jsou určeny pro studenty konzervatoří a vysokých škol. Výsledky intenzivní práce studentů hry na housle je možné slyšet na koncertech pro veřejnost.

Profesor Milan Vítek působil od roku 1974 jako profesor houslí na Královské hudební akademii v Kodani a od roku 1992 jako hostující profesor na Hudební Akademii v Goteborgu. Od srpna 2001 je stálým profesorem houslové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu v USA. České publikum ho také zná jako dirigenta, který pravidelně hostuje především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Web: www.litomysl.cz/violin

Toulovcovy prázdninové pátky

Cílem maratónu pohádek a folkových koncertů, které se konají každý pátek o prázdninách, je oživit prázdninovou Litomyšl a dát občanům města, ale také prázdninovým návštěvníkům malý dárek v podobě pohodově stráveného večera. Hlavním znakem Toulovcových prázdninových pátků je pravidelnost - každý pátek, ve stejný čas (18.00 hodin pohádka, 19.30 hodin kapela) na stejném místě. Tím místem je Toulovcovo náměstí neboli tzv. Špitálek. Dříve zde stával špitál kterému odkázal majetný litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné velký roční plat - ten se stal základem rozsáhlého panství města Litomyšle.
Toulovcova postava je opředena pověstmi - z bohabojného měšťana se stal v lidovém podání loupeživý rytíř. Podle pověsti podnikal loupeživé výpravy a před pronásledovateli se i s kořistí ukrýval ve skalách u Budislavi - v Toulovcových maštalích. Dovedete si představit tajemnější kulisu pro vystoupení divadelních společností a folkových kapel?
V případě nepříznivého počasí se představení konají v Music clubu Kotelna.

Na všechny akce je dobrovolné vstupné a celý výtěžek je vždy zasílán na konto Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!

Mezinárodní interpretační kurzy a Setkání přátel komorní hudby

35. ročník MIK a Setkání přátel komorní hudby je příležitostí pro studenty i absolventy všech typů uměleckých škol i pro vyspělé amatéry k dalšímu letnímu vzdělávání, k setkání s významnými našimi i zahraničními pedagogy a interprety. Možnost individuální výuky na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas a flétnu, komorní hra, orchestr. Cca 150 účastníků, 11 - 13 lektorů.

Součástí dlouholetého projektu je cyklus 10 večerních komorních koncertů v Kongresovém sále na zámku a v kostele Povýšení sv. Kříže pro všechny zájemce z Litomyšle a okolí.

Lázně ducha

Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené především na léčbu a rekonvalescenci těla, Litomyšl je místo, kde návštěvníci mohou obnovit především své síly duševní. Litomyšl nabízí velké množství kulturního i sportovního vyžití, kouzelná zákoutí i příjemné kavárny a restaurace.

Během dvoudenního programu se mohou návštěvníci zúčastnit různých workshopů, diskuzí, poslechnout si vážnou hudbu i jazz nebo shlédnout zajímavá divadelní představení. 

Více informací o tomto festivalu naleznete na www.lazneducha.cz

Chcete dostávat e-mailem informace o naších akcích?


Odesláním této zprávy souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro účely vzájemné komunikace a marketingových sdělení. Svěřené údaje budeme pečlivě střežit dle Zákona č. 480/2004 Sb. a slibujeme Vám, že je nikdy nebudeme sdílet se třetími stranami.


Tento web ukládá a používá cookies, pokračováním v prohlížení berete na vědomí, že souhlasíte s používáním.